A A A

Ședința cu judecătorii din 07 aprilie 2023

11 Aprilie 2023 | 30

Printre lucrurile cu care se poate evidenția Judecătoria Criuleni sunt ședințele organizate lunar cu judecătorii. Aceștia se întrunesc în fiecare început de lună pentru a discuta problemele întâlnite în înfăptuirea zilnică a justiției dar și performanțele activității Judecătoriei Criuleni. La data de 7 aprilie 2023, a avut loc o asemenea ședința, la care au fost prezenți judecătorii, șeful secretariatului, șef SEDP, șef serviciu GSMPJ, și specialist principal resurse umane.

La începutul ședinței, a fost amintit despre Convocarea Congresului Asociației Judecătorilor din Republica Moldova. Primul punct de pe ordinea de zi a ședinței cu judecătorii a fost despre activitatea instanței în luna martie 2023. La acest capitol s-a discutat despre existența sau lipsa problemelor în activitatea zilnică, legate de angajați, volum de lucru, etc. S-a vorbit despre generalizarea și sistematizarea practicii judiciare pentru luna martie, și anume, au fost aduse la cunoștința judecătorilor datele statistice privind numărul de dosare per judecător în luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022, fluxul dosarelor, unde s-a depistat că numărul dosarelor civile și penale parvenit este în creștere, iar a celor contravenționale este în descreștere, rata de soluționare a dosarelor în luna martie 2023 comparativ cu aceiași perioadă a anului 2022, rata ședințelor de judecată amânate, precum și numărul actelor contestate în perioada lunii martie 2023.

O altă temă de importanță a fost Proiectul Regulamentului Adunării Generale a Judecătorilor, pe baza căruia, judecătorii au adus câteva propuneri de modificare a acestuia. De asemenea, au fost analizate 3 hotărâri CtEDO, parvenite în adresa instanței pentru cunoștință și informare. Judecătorii au venit cu exemple din practica proprie, asemănătoare, cu circumstanțele cauzei din spețe.

După finalizarea întrunirii și discuțiilor cu judecătorii, judecătorul și președintele interimar al Judecătoriei, Veaceslav Suciu, a ținut o discuție cu toți angajații de la ambele sedii ale judecătoriei cu tematica: „Respectarea termenilor de examinare a cauzelor”. Tema a fost una interactivă, cu relatarea studiilor de caz din practica de lucru, cu exemple, intervenții și comentarii din partea colaboratorilor instanței.

Aceste activități sunt indispensabile și contribuie la dezvoltarea profesională a angajaților, sporesc calitatea actelor de justiție, cresc calitatea serviciilor oferite de către Judecătoria Criuleni.