A A A

Lista mediatorilor

Aprobat Hotărârea Consiliului de mediere

nr. 28 din 14.08.2020

 

Informația din Registrul de stat al mediatorilor actualizată la data de 30.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. de

înre gistr

are

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numele/ prenumele

mediatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Și data eliberării atestatului de

mediator

lim ba în car e me dia tor ul des făș oar ă me die

rea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denumirea

biroului/organizației de mediere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sediul biroului/ organizației de

mediere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

date de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mențiuni

 

a

d

f

h

i

j

k

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Andon Ala

 

 

 

nr. 289 din

07.11.2013

 

 

 

 

Ro

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Andon Ala”

 

 

 

Mun. Chișinău,

str. Izmail, 16, ap. 1

 

 

Tel.: 079546720,

E-mail: miss.andon@mail.ru

 

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 28 din 23.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Badia Iurie

 

 

nr. 201 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Badia Iurie”

 

Mun. Chișinău,

str. Decebal, 72/1, of. 201

 

Tel.: 068683368,

E-mail: vprocuror@yahoo.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 405 din

11.09.2013

 

 

3

 

 

Balaban Natalia

 

 

nr. 352 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Balaban Natalia”

 

 

Mun. Chişinău

str. Armenească, 44/2

Tel.: 079155557

069911333

E-mail: natalia.balaban@balaban.md

 

 

 

4

 

 

Beiu Irina

 

 

nr. 60 din

15.02.2010

 

 

Ro

 

 

Biroul de mediere

„Consensus”

 

Mun. Chișinău,

str. Alba-Iulia, 75/8A, of. 22

 

Tel.: 068771528

E-mail: Irinabeiu71@mail.ru

Suspendat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 22 din 25.07.2019

 

 

5

 

Bevziuc Victoria

 

 

nr. 686 din

21.07.2016

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Victoria Bevziuc”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Florilor, 10, ap. 47

 

Tel.: 079351978,

E-mail: victoriabevziuc@yahoo.ro

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 33 din

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

1-Boldescu Alexandr, 2-Bejenari Dumitru,

3-Boldescu Igor, 4-Belecciu Margarita

1-nr. 365

din 16.07.2014,

2-nr. 358

din 16.07.2014,

3-nr. 366

din 16.07.2014,

4-nr. 359

din 16.07.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul asociat de mediatori „Boldescu, Bejenar și Partenerii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău, str. Dosoftei, 87

 

 

Tel.: 060456012,

069908582,

079341533,

068560426,

E-mail: s.boldescu@mail.ru , dbejenari@yahoo.com

i.boldescu@mail.ru m.belecciu@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 17 din 26.04.2016

 

 

7

 

Bolotovici Lucreția

 

 

nr. 10 din

20.01.2009

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Bolotovici Lucreția”

Or. Ungheni, primăria Pîrlița,

str. Națională, 7, bir. 701

 

Tel.: 069268437,

E-mail: lucresia@mail.ru

Suspendat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 38 din 09.12.2019.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Boico Marianna

 

 

nr. 524 din

25.11.2014

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Boico Marianna”

 

Mun. Chișinău,

str. O.Ghibu, 2/3, ap. 126

 

Tel.: 068861380,

E-mail: boicomarianna@gmail.com

Suspendat în temeiul Hotărîrii CM nr. 44 din

11.07.2018.

 

 

9

 

 

Bostan Nicolae

 

 

nr. 208 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

 

Biroul de mediere

„Bostan Nicolae”

 

Mun. Chișinău,

str. Tudor Strișcă, 8/2, of. 121

 

Tel.: 069434005,

E-mail: insolmd@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii

CM nr. 26 din 11.07.2016

 

 

10

 

 

Bostan Tatiana

 

 

nr. 209 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

 

Biroul de mediere

„Bostan Tatiana”

 

Mun. Chișinău,

str. Tudor Strișcă, 8/2, of. 121

 

Tel.: 069670027

E-mail: insoltatianabostan@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 26 din 11.07.2016

 

 

11

 

Botezatov Nicolae

 

 

nr. 210 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Nicolae Botezatov”

 

Mun. Chișinău, str. Chișinăului, 1

 

Tel.: 068415590,

E-mail: mr.botezatov@mail.ru

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 460 din

24.10.2013

 

 

 

12

 

 

Bulat Anatoli, Bulat Alexandru

nr. 378 din

16.07.2014,

Nr. 377 din

16.07.2014

 

 

 

Ro

 

 

Biroul asociat de mediatori „ETIC”

 

R-nul Căuşeni,

s. Taraclia, str. Păcii, 77

Tel.: 069990050,

E-mail: avocat.alexandru.bulat@gmail.c om

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 53 din 7.11.2017.

 

 

13

 

 

Bulat Liuba

 

 

nr. 590 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Bulat Liuba”

 

 

Or. Hîncești,

str. M. Hîncu, 158

 

Tel.: 068447205

E-mail: bulatliuba@rambler.ru

Suspendat

în temeiul Hotărîrii CM nr.07 din

27.02.2020

 

 

14

 

Buzulan Nadejda

 

nr. 696 din

21.07.2016

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Buzulan Nadejda”

 

Or. Soroca,

str. Independenței, 52

Tel.: 068938672

E-mail: buzulan08@yahoo.com

Suspendat în

temeiul HCM nr.5 din 14.12.2021.

 

 

15

 

 

Caduc Marina

 

nr. 383 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Caduc Marina”

 

Or. Briceni,

str. Farmaciei, 1A

Tel.: 069054567

E-mail: caducmarina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Chebac Dumitru

 

 

nr. 595 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Dumitru Chebac”

 

Mun. Cahul,

str. Ștefan cel Mare, 26/2

 

Tel.: 079063043,

E-mail: dumitruchebac@yahoo.com

Înregistrat în

temeiul hotărîrii CM nr. 35 din 24.10.2016

 

 

17

 

 

Ciobanu Dorin

 

nr. 216 din

06.03.2013

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Ciobanu Dorin”

Mun. Chișinău,

bd. Moscovei, 21, of. 708

 

 

Tel.: 079590915

Înregistrat în temeiul HCM nr. 5

din 26.02.2016

 

 

18

 

 

Ciorici Sergiu

 

 

nr. 298 din

07.11.2013

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Sergiu Ciorici”

 

Or. Șoldănești str. Victoriei, 35/c

 

 

Tel.: 068658989

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 349 din

26.08.2014

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Colun Vitalie

 

 

 

nr. 19 din

20.02.2009

 

 

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Colun Vitalie”, Organizația de

mediere „CASA MEDIERII”

 

Or. Orhei

str. Vasile Lupu, 36, Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 75, bl. K, of. 219, et. 2

 

Tel.: 079609016,

079800677,

E-mail:

vitalecolun@gmail.com casamedierii@yahoo.com

 

 

Înregistrat în temeiul Ordinului

MJ nr. 203 din 27.05.2009

 

 

20

 

 

Cojocaru Andrei

 

 

nr. 299 din

07.11.2013

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Cojocaru Andrei”

 

Mun. Chişinău

str. M. Dosoftei, 102, of. 37

 

Tel.: 069953660,

E-mail: avocat.cojocari@gmail.com

Îregistrat în temeiul Ordinului

MJ nr. 573 din 3.12.2014

 

 

 

 

21

 

 

 

Cojocaru Tamara

 

 

 

nr. 304 din

07.11.2013

 

 

 

Ro/ Ru

Biroul individual al mediatorului

„Cojocaru Tamara”; Organizația de mediere „CASA MEDIERII”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 75, bl. K, of. 219, et. 2

 

 

Tel.: 069743678,

E-mail: tcojocaru.cjc.ungheni@gmail.co m

 

 

Suspendat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 26 din 19.06.2020

 

 

22

 

 

Cojocari Victor

 

 

nr. 162 din

14.02.2012

 

Ro/ Ru

 

Biroul individual al mediatorului

„Victor Cojocari”

 

Mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 38/1, ap. 29

 

Tel.: 069335873, 079335873,

E-mail: armurierul@gmail.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 572 din

20.12.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Comerzan Olga

 

 

nr. 702 din

21.07.2016

 

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Comerzan Olga”

 

Mun. Chișinău,

str. N. Zelinski, 26/1, of. 5

 

Tel.: 079544499,

E-mail: olga.comerzan@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii

CM nr. 29 din 24.10.2016

 

 

24

 

 

Cotruță Pavel

 

nr. 223 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului "Cotruţă Pavel"

Mun. Chişinău,

str. Valea Crucii, 8, ap. 116

Tel.: 079461633

 

 

 

25

 

 

Coșman Serghei

 

 

nr. 302 din

07.11.2013

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Coșman Serghei”

 

Or. Soroca,

str. Aexandru cel Bun, 15-17, ap. 7

 

Tel.: 069443245,

E-mail: coshmans@mail.ru

Suspendat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 8 din 14.12.2021.

 

 

26

 

 

Craveț Igor

 

nr. 535 din

25.11.2014

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Craveț Igor”

 

Mun. Soroca,

str. Independenței, 52

Tel.: 060204645,

E-mail: igorcravetavv@gmail.com

Suspendat în temeiul HCM nr. 4

din 20.01.2022.

 

 

27

 

Crivenco Roman

 

 

nr. 597 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Justice”

 

Mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare, 200, of. 226

Tel.: 079747883

(022) 21-30-84

E-mail: rcrivenco@yahoo.com

 

 

 

28

 

Crivorucica Iurie

 

nr. 400 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Verdict”

 

Mun. Chişinău, str. Mateevici, 58

Tel.: 069160499

E-mail: iurie.crivorucica@gmai.com

 

 

 

29

 

 

Croitoru Pavel

 

 

nr. 305 din

07.11.2013

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Croitoru Pavel”

 

Mun. Chişinău str. Mitropolit Dosoftei, 128A

 

Tel.: 069334422,

E-mail: croitoru.pavel@gmail.com

 

 

 

30

 

 

Cujba Veaceslav

 

nr. 402 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„ Cujba Veaceslav”

Mun. Chişinău

str. Valea Rădiului, 10

Tel.: 069577006

E-mail: cijba_veaceslav@mail.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

Damaschin Elena

 

 

 

 

 

 

 

nr. 191 din

14.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

Ro/ Ru

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Elena Damaschin”,

 

Organizația de mediere „Centrul de promovare a medierii PROMEDIERE”

 

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău, or. Durlești, str.

M. Sadoveanu, 90

 

 

 

 

Tel.: 069123580,

E-mail: damaschinelena1601@gmail.co m , cpmpromediere@gmail.com

 

 

 

 

 

Suspendat în temeiul Ordinului MJ nr. 105

28.02.2014.

 

 

 

32

 

 

 

Daukște Lidia

 

 

nr. 229 din

06.03.2013

 

 

Ro/ Ru

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Lidia Daukște”

 

 

Mun. Chișinău,

str. V. Lupu, 18, bir. 111

 

 

E-mail: daukste.lidia@gmail.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 497 din 21.11.2013.

 

 

33

 

 

Demcenco Radu

 

 

nr. 194 din

14.02.2012

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Demcenco Radu”

 

Mun. Chișinău,

str. Ion Inculeț, 105/2, of. 1

 

Tel.: 078181282,

E-mail: rd.avinsolv@gmail.com

Înregistrat în temeiul Ordinului

MJ nr. 271 din 24.06.2015.

 

 

34

 

 

Dicusar Tatiana

 

nr. 406 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Tatiana Dicusar”

Mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 143/3, ap. 7

Tel.: 060110054,

E-mail: tatiana.cravcenco@gmail.com

Suspendat în temeiul HCM nr. 3 din 20.01.2022.

 

 

35

 

Demenciuc Roman

 

nr. 112 din

24.06.2011

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Demenciuc Roman”

Mun. Chișinău,

bd. Dacia, 51/1, ap. 237

 

E-mail: demenciuc_roman@mail.ru,

 

 

 

 

36

 

 

Domașnev Vladimir

 

 

nr. 63 din

15.02.2010

 

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Mediatorul Domașnev Vladimir”

Mun. Chișinău, str. Mitropolit G.

Bănulescu Bodoni, 45,

of. 316

 

Tel.: 069133145,

E-mail: vladimobil@rambler.ru

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 385 din 04.10.2010

 

37

 

Eremia Vitalie

nr. 600 din

15.05.2015

 

Ro

Cabinetul avocatului

„Eremia Vitalie”

 

Mun. Chişinău,

 

Tel.: 060011999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. Calea Orheiului,

105 ap. 106

 

 

 

 

38

 

 

Farniev Arcadie

 

 

nr. 409 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Farniev Arcadie”

 

Mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 200, of. 207

Tel.: 079797903

022-24-15-70

E-mail: farniev@gmail.com

 

 

 

39

 

 

Florea Maria

 

nr. 545 din

25.11.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Florea Maria”

Mun. Chişinău,

str. M.Eminescu, 18,

bir. 3

Tel.: 068876077

E-mail: maria.florea@mail.ru

 

 

 

40

 

 

Fortuna Radu

 

 

nr. 681 din

21.07.2016

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Fortuna Radu”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Armenească, 27

 

Tel.: 079771759,

E-mail: radu.fortuna79@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 34 din

24.10.2016.

 

 

41

 

 

Galus Ana

 

nr. 240 din

06.03.2013

 

 

Ro

Biroul asociat de avocați

„Ţurcan Cazac"

Mun. Chişinău,

str. Puşkin, 47/1, of. 5a

 

 

Tel.: 069211839

 

 

 

42

 

 

Geru Vasile

 

nr. 241 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Geru Vasile"

Mun. Chişinău,

str. Meşterul Manole, 18, of. 20

 

 

Tel.: 079215216

 

 

43

Gherasim Angela

nr. 413 din

16.07.2014

 

Ro

Cabinetul avocatului

„Gherasim Angela”

Mun.Bălți,

str. Moscovei, 19

 

Tel.: 0-231-2-24-58

 

 

44

 

Gladun Viorica

nr. 416 din

16.07.2014

 

Ro

Cabinetul avocatului

„Gladun Viorica”

Mun. Chişinău

str. Arborilor, 9/3

 

Tel.: 079032068

 

 

 

 

45

 

 

 

Glavan Vadim

 

 

nr. 417 din

16.07.2014

 

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Glavan Vadim”

 

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75, bir. 400

 

Tel.: 079561334,

E-mail: vadimcolect@mail.ru

 

Înregistrat în temeiul HCM nr.5 din 26.02.2016

 

 

46

 

Gorgos Veniamin

 

nr. 420 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Gorgos Veniamin”

Mun. Chișinău,

str. C. Vîrnav, 19/1, ap. 1 „B”

Tel.: 079575635,

E-mail: v.gorgos@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 22 din 17.12.2015.

 

 

 

 

 

 

47

 

Grigoraș Constantin

 

nr. 423 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Grigoraș Constantin”

 

Mun. Chișinău,

str. Ion Pelivan, 11/54

Tel.: 069358111

E-mail: cgrigoras@rambler.ru

 

 

 

 

 

48

 

 

 

Grigoriș Valentina

 

 

 

nr. 551 din

25.11.2014

 

 

 

 

Ro

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Grigoriș Valentina”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Vlaicu Pîrcălab, 45

 

 

Tel.:079015266,

E-mail:

grigorish_valentina@mail.ru

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 24 din

03.06.2016.

 

 

49

 

Babuțkaia (Grîu) Elena

 

nr. 245 din

06.03.2013

 

 

Ru

Biroul individual al mediatorului

„Grîu Elena”

Mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 8, bir. 111

Tel.: 079055550,

E-mail: griu.elen@gmail.com

Suspendat

în temeiul HCM nr. 6 din 27.02.2020

 

 

 

 

50

 

 

 

 

Grijuc Victor

 

 

 

nr. 604 din

15.05.2015

 

 

 

 

Ro

 

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Grijuc Victor”

 

 

Mun. Bălți,

str. Ștefan cel Mare, 90/6

 

 

 

 

Tel.: 068551122

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 11 din

28.03.2017

 

 

51

 

 

Grijuc Victor

 

nr. 604 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Proveritas”

 

Mun. Bălți,

str. M. Sadoveanu, 2

Tel.: 069548955

E-mail: grijucvv@gmail.com

 

 

 

52

 

 

Guriev Nicolae

 

 

nr. 179 din

14.02.2012

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Nicolae Guriev”

 

 

Mun. Chișinău,

bd. Moscovei, 14/1

 

 

Tel.: 078291182

Suspendat în temeiul Ordinului MJ nr. 331 din

24.07.2013.

 

 

53

 

 

Hadei Eduard

 

nr. 426 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „EUROLEX”

 

Mun. Chişinău,

str. Bucureşti, 60, of. 45

Tel.: 068333388

E-mail:

hadeieduard@yahoo.com

 

 

 

 

54

 

 

 

Gurițanu Igor

 

 

nr. 67 din

23.01.2010

 

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului "Guriţanu Igor"

 

 

Mun. Chişinău,

str. Columnă, 131, of. 9

Tel.: 022 921917         069181224

E-mail: igor.guritanu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Hîncu Oleg

 

 

nr. 663 din

21.07.2016

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Oleg Hîncu ”

 

Mun. Chișinău,

bd. Dacia, 30/1, ap. 171

 

Tel.: 069239666,

E-mail: oleg.hincu@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 31 din

24.10.2016

 

 

56

 

Iavorski- Baidaus Ana

 

nr. 248 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

"Iavorski-Baidaus Ana"

Mun. Chişinău, str. Independenţei,

30/4

Tel.: 069382600

E-mail: a_iavorski@yahoo.com

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

Irodoi Aurelia

 

 

 

nr. 31 din

20.02.2009

 

 

 

Ro/ Ru

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Aurelia Irodoi”

Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 13/2, bir. 42, Mun. Chișinău, str. Constantin

Tănase, 6

 

 

Tel.: 069103252,

E-mail: mediator.irodoi@gmail.com

 

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 304 din 15.07.2015.

 

 

 

58

 

 

 

Ivanov Igor

 

 

nr. 173 din

14.02.2012

 

 

Ro/ Ru

 

Biroul individual al mediatorului

”Igor Ivanov”

Mun. Chișinău, or. Vatra,

str. Mihai Eminescu, 13, ap. 7

 

Tel.: 079770499,

E-mail: ivanovigori@gmail.com

Înregistrat în temeiul Ordinului

MJ nr. 438 din 07.10.2013.

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

Ivanov Oxana

 

 

 

 

nr. 176 din

14.02.2012

 

 

 

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Oxana Ivanov”, Organizația de mediere „Centrul de promovare a medierii

PROMEDIERE”

 

 

Mun. Chișinău, or. Durlești,

str. Mihai Sadoveanu, 90

 

 

 

Tel.: 079522646,

E-mail:

oxanaivaf@mail.ru cpmpromediere@gmail.com

 

 

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 573 din

20.12.2012.

 

60

 

Jilevici Ivan

nr. 607 din

15.05.2015

 

Ro

Biroul asociat de

avocați „Justil Grup”

Mun. Chișinău,

str. M. Cibotari, 16

 

Tel.: 069813529

 

 

 

61

 

 

Lazăr Alexandra

 

nr. 186 din

14.02.2012

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Lazăr Alexandra”

Mun. Chișinău,

Str. Alecu Russo, 5/1, ap. 33

Tel.: 079525926,

E-mail: a.lazar@inbox.ru

Suspendat în temeiul HCM nr. 2

din 14.12.2021.

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Lazăr Andrieș

 

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Lazăr Andrieș”

Mun. Chișinău,

Str. Alecu Russo, 5/1, ap. 33

Tel.: 069951451,

E-mail: avocatul.la@gmail.com

Înregistrat în

temeiul HCM nr. 3 din 31.01.2018.

 

 

 

63

 

 

Leontean Serghei

 

 

nr. 438 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Serghei Leontean”

 

 

Mun. Chişinău, str. Titulescu, 1

 

 

Tel.: 069161738

E-mail:

office.avocatleontean@gmail.com

 

 

 

64

 

 

Lipcan Maria

 

nr. 250 din

06.03.2013

 

 

 

 

Încetată în temeiul HCM nr. 11 din

14.12.2021.

 

 

65

 

 

Druguș Valerian

 

 

nr. 231 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Druguș Valerian”

 

Mun. Chișinău,

str. Nicolae Costin, 65/3, ap. 4

 

 

Tel.: 069251381

Înregistrat în temeiul HCM nr. 5 din

31.01.2018.

 

 

66

 

 

Luchin Sergiu

 

 

nr. 789 din

01.09.2017

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Panțîru și Partenerii”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Pușkin, 26, et. 3

 

Tel.: 069992500,

E-mail: sergiu.luchin@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 50 din

07.11.2017.

 

 

67

 

 

Magnet Victor

 

 

nr. 193 din

14.02.2012

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Magnet Victor”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Ion Inculeț, 105/2

 

Tel.: 079771751,

E-mail:

victor_magnet@yahoo.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 272 din

24.06.2015.

 

 

68

 

 

Maxim Angela

 

 

nr. 255 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Maxim Angela”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Calea Ieșilor, 43/3

 

Tel.: 079980716,

E-mail:

mediator.maxim@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 10 din

28.03.2017.

 

 

69

 

 

Marian Nicolae

 

 

nr. 253 din

05.03.2013

 

 

Ro

/Ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Marian Nicolae”

 

Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 196/1, ap. 114

 

Tel.: 078884555,

E-mail: marian86@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 22 din

03.06.2016

 

 

 

 

 

 

70

 

Mărgineanu Gabriel

 

 

Nr. 94 din

17.12.2010

 

Ro/ Ru

Biroul individual al mediatorului

„Mărgineanu Gabriel”

 

 

Mun. Chişinău, str. Bujorilor, 50

 

Tel.: (022) 732917      069748386

E-mail:

lex rex lex@yahoo.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 90  din

25.03.2011.

 

 

71

 

Mărgineanu Lilia

 

Nr. 37 din

19.12.2008

Ro

/ Ru

Biroul individual al mediatorului

„Egali Legal”

 

Mun. Chişinău, str. Bujorilor, 50

Tel.: 069241898

E-mail:

legalegal egallegal@yahoo.com

Suspendat în temeiul HCM nr. 7

din 31.01.2018.

 

 

72

 

Melnic Alexandr

 

Nr. 559 din

25.11.2014

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Proveritas”

Mun. Chișinău,

str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 18

 

 

Tel.: 069305596

Suspendat în temeiul HCM nr.

17 din 21.07.2022.

 

 

73

 

Mihaila Constantin

 

Nr. 192 din

14.02.2012

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Constantin Mihaila”

 

Mun. Chișinău, str. Muncești, 56

Tel.: 069164841,

E-mail: kmihaila@rambler.ru

 

 

 

74

 

 

Morcov Grigore

 

Nr. 808 din

05.09.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Morcov Grigore”

Or. Ungheni,

str. Alexandru cel Bun, 65

Tel.: 067494902,

E-mail: mmediere@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr.

49 din 07.11.2017

 

 

 

75

 

 

Nemerenco Veaceslav

 

 

Nr. 825 din

10.10.2017

 

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Veaceslav Nemerenco”

 

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 69

Tel.: 069324969,

078513199,

E-mail:

veaceslavnemerenco@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 51 din

07.11.2017

 

 

76

 

Nichifor Aurica, Romanciuc

Silvia

Nr. 141 din

28.10.2011,

Nr. 143 din

28.10.2011

Ro/ Ru Ro/

Ru

 

Biroul asociat de mediatori „Aur-Elli”

 

Mun. Chișinău,

str. Petru Rareș, 36, bir. 143

 

E-mail:

auricanichifor@mail.ru silviaromanciuc@gmail.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 223 din

28.05.2013.

 

 

77

 

 

Nichita Ion

 

Nr. 261 din

06.03.2013

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Nichita Ion”

R-l Criuleni,

s. Ratuș,

str. Mihai Viteazu

Tel.: 079441703,

E-mail: nichita.ionn@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 19 din 23.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

Nistor Victor

 

 

Nr. 40 din

20.02.2009

 

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Nistor”

 

Or. Edineț,

str. Independenței, 64/2

Tel.: 069302244,

E-mail:

cjc_edinet@yahoo.com, victor.nistor.victor@gmail.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr.  197 din 22.05.2009

 

 

79

 

 

Olari Pavel

 

 

Nr. 325 din

07.11.2013

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Pavel Olari”

 

Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 1

 

Tel.: 069386047,

E-mail: olaripavel@gmail.com

Suspendat în temeiul Ordinului MJ nr. 108 din

28.02.2014.

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

Oboroceanu Elena

 

 

 

 

Nr. 327 din

07.11.2013

 

 

 

 

Ro/ Ru

 

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Elena Oboroceanu”

 

 

 

Or. Căușeni,

str. Ștefan cel Mare, 1, ap. 2

 

 

 

Tel.: 079719218,

E-mail:

oboroceanu_elena@yahoo.com

 

 

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 52 din 07.11.2017.

 

 

 

81

 

Odobescu Ghenadie, Sandu Stela

Nr. 788 din

01.09.2017,

Nr. 786 din

01.09.2017

 

 

 

Ro

 

Organizația de mediere „Odobescu & Partenerii”

 

 

Mun. Bălți, str. Păcii, 13/2

 

Tel.: 068410690,

E-mail: odobescu8partenerii@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

  1. Aniscenco Andrei,
  2. Bodiu Tinca, 3-Colun Vitalie, 4-Lefter Dumitru,

5-Lungu Maria, 6-Oceretnîi Sergiu,

  1. Pascari Dionis,
  2. Proca

 

1-nr. 290

din 07.11.2013,

2-nr. 364

din 16.07.2014,

3-nr. 19 din

19.12.2008,

4-nr. 437

din 16.07.2014,

 

 

 

 

 

 

 

Ro/ Ru/ En gl

 

 

 

 

 

 

Organizația de

mediere „Centrul de mediere al Camerei de Comerț și industrie a RM”

 

 

 

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare, 151

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +373 68 96 96 96

E-mail:

mediere@chamber.md

 

 

 

 

 

Reluată activitatea mediatorului Subotin Stela în

temeiul Hotărîrii CM nr. 11 din 16.05.2022.

 

 

 

 

 

Victoria,

9-Rotari Iuliana, 10-Subotin Stela

5-nr. 35 din

19.12.2008,

6-nr. 326

din 07.11.2013,

7-nr. 725

din 26.04.2016,

8-nr. 434

din 16.07.2014,

9-nr. 722

din 26.02.2016,

10-nr. 47

din 20.02.2009

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

Arhip Valeriu

 

 

Nr. 587 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Valeriu Arhip”

 

Mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu, 26

 

Tel.: 079700776,

E-mail: arhipv@mail.ru

Suspendat în temeiul HCM nr. 7 din

26.02.2016.

 

 

84

 

 

Avram Natalia

 

 

Nr. 852 din

16.01.2018

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Avram Natalia”

 

Or. Strășeni,

str. Ion Caraciobanu, 7

Tel.: 069110336,

E-mail:

natacha-2583@mail.ru Avram.natalia@inbox.ru

Suspendat în temeiul HCM nr. 7 din

14.12.2021.

 

 

85

 

Badașca Gheorghe

 

 

Nr. 44 din

28.10.2011

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Badașca Gheorghe”

 

Or. Călărași,

str. Alexei Mateevici, 9

 

Tel.: 068432411,

E-mail:

jurist-imsp@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 14 din

26.02.2018

 

 

 

 

 

 

86

 

 

Baltă Marin

 

 

Nr. 737 din

04.08.2017

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Marin Baltă”

 

Mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 114

 

Tel.: 069582087,

E-mail: marin_balta@yahoo.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 29 din

13.09.2017

 

 

87

 

 

Buzadji Olga

 

 

Nr. 842 din

20.12.2017

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Buzadji Olga”

 

Mun. Chișinău,

str. Mihai Viteazul, 17

 

Tel.: 078181818,

E-mail: buzadjio@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 15 din

26.02.2018

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

Buzdugan Tatiana

 

 

 

 

Nr. 661 din

21.07.2016

 

 

 

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Buzdugan Tatiana”; Organizația de mediere „Casa Medierii”

Or. Cahul,

str. Mihai Viteazu, 35, ap. 54;

Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 75, bl. K, of. 219, et. 2

 

 

Tel.: 079536029,

E-mail: tatianabuzdugan@mail.ru casamedierii@gmail.com

 

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 1 din

14.12.2021.

 

 

89

 

 

Cazacliu Igor

 

 

Nr. 775 din

01.09.2017

 

 

 

 

Radiat urmare a

încetării activității

în temeiul HCM nr. 7 din 19.04.2022.

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

Cernolev Olesea

 

 

 

 

Nr. 594 din

15.05.2015

 

 

 

 

 

Ro

 

 

 

Biroul individual al mediatorului

„Cernolev Olesea”

 

 

 

 

Mun. Chișinău,

str. Teilor, 5, of. 32

 

 

 

Tel.: 068401271,

E-mail: olesea.cernolev@gmail.com

 

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 48/3 din

26.09.2018.

 

 

 

91

 

 

Codreanu Natalia

 

 

Nr. 833 din

13.12.2017

 

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Codreanu Natalia”

 

Mun. Chișinău, str. Alexandru Cosmescu, 5C

 

Tel.: 069501383,

E-mail: nataliacodreanu@yahoo.it

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 32 din 28.10.2020.

 

 

 

 

 

 

92

 

 

Cuprianov Iurii

 

 

Nr. 21 din

19.12.2008

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Cuprianov Iurii”

 

Mun. Chișinău, bd. Moscova, 11,

of. 359 A

 

Tel.: 068072228,

E-mail: mediere@mail.md

Înregistrat în temeiul HCM nr. 33 din

13.09.2017

 

 

93

 

 

Dodon Sergiu

 

 

Nr. 88 din

22.12.2010

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Dodon Sergiu”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Ion Creangă, 61 a

 

Tel.: 078800488,

E-mail: mediere.juridica@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 31 din

13.09.2017.

 

 

94

 

 

Fanari Svetlana

 

Nr. 235 din

06.03.2013

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Fanari Svetlana”

Mun. Chișinău,

str. Cornului, 3/3, ap. 16

 

 

Tel.: 079274933

Înregistrat în temeiul HCM nr. 22 din 28.03.2018.

 

 

95

 

 

Foltea Inesa

 

Nr. 843 din

20.12.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Foltea Inesa”

 

Mun. Chișinău, str. Pușkin, 37

Tel.: 068088608,

E-mail: ifoltea@yahoo.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.

19 din 26.02.2018.

 

 

96

 

 

Frunze Olesea

 

Nr. 196 din

14.02.2012

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Frunze Olesea”

Mun. Chișinău,

Str. Socoleni, 23, ap. 115

Tel.: 069252040,

E-mail: guzunalesea@yahoo.com

Înregistrat în

temeiul HCM nr. 20 din 23.06.2017.

 

 

97

 

Gherdaev Alexandr

 

Nr. 831 din

11.12.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Gherdaev Alexandr”

Mun. Chișinău,

Șos. Hîncești, 142, bl. C, ap. 29

Tel.: 069599592,

E-mail: alexandr.gherdaev.85@mail.ru

Înregistrat ăn temeiul HCM nr. 37 din 18.05.2018.

 

 

98

 

Gotornicean Ruslan

 

 

Nr. 768 din

24.08.2017

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Gotornicean Ruslan”

 

 

Or. Orhei,

Str. Izvoraș, 21, ap. 1

Tel.: 069164042,

E-mail: ruslangotornicean26@gmail.co

m

 

Suspendat în temeiul HCM nr.

36 din 18.05.2018.

 

 

99

 

 

Iosip Andrei

 

 

Nr. 249 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Iosip Andrei”

 

 

Mun. Chișinău,

Str. București, 41 D

Tel.: 069709801,

E-mail:

office@iosip.md, office.iosip@gmail.com

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 23 din 28.03.2018.

 

 

 

 

 

 

100

 

Matcovschi Andrian

 

Nr. 866 din

02.07.2018

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Andrian Matcovschi”

Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6

Tel.: 079578093,

E-mail: andrian.matcovschi@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 41 din 11.07.2018.

 

 

101

 

 

Orhei Aelita

 

 

Nr. 328 din

07.11.2013

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați "Gladei şi

partenerii"

 

Mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab,

63

Tel.: 068399777

022 240577

E-mail: aelita.orhei@gladei.md

Suspendat în temeiul HCM nr. 6 din

31.01.2018.

 

 

102

 

 

Pantelei Victor

 

Nr. 694 din

21.07.2016

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Victor Pantelei”

Mun. Chișinău,

s. Dumbrava, str. Buiucani, 35

 

Tel.: 079103032,

E-mail: vipmediere@gmail.com

Suspendat în temeiul HCM nr.39 din 09.12.2019

 

 

103

 

 

Pascari Dionis

 

 

Nr. 725 din

10.11.2016

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Pascari Dionis”

 

Mun. Chișinău, bd. Decebal, 1, ap. 320

 

Tel.: 069261562,

E-mail: dionis.pascari@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 27 din

13.09.2017.

 

 

104

 

 

Patrașko Alexandr

 

 

Nr. 762 din

22.08.2017

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Patrașko Așexandr”

 

Mun. Chișinău,

Str. Alba Iulia, 148/3, of. 5

 

Tel.: 067500000,

E-mail: ald@live.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 35 din

10.10.2017.

 

 

105

 

 

Petcu Dragomir

 

Nr. 465 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul asociat de avocați „Sectorul

Botanica”

 

Mun. Chișinău, str. Teilor, 5

 

 

Tel.: 068725242

 

 

 

106

 

 

Petrov Lilia

 

Nr. 624 din

15.05.2015

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Petrov Lilia”

 

Or. Sîngerei,

str. Testemițeanu, 5

Tel.: 069158623

E-mail: liliapetrov@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr.

9 din 28.03.2017.

 

 

107

 

 

Podaru Ion

 

Nr. 472 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Ion Podaru”

Or. Ungheni,

str. Vasile Alexandri, 13

 

 

Tel.: 069776556

Înregistrat în

temeiul HCM                nr. 27 din 11.07.2016.

 

 

108

 

Postolache Dorina

 

Nr. 849 din

04.01.2018

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Postolache Dorina”

Mun. Chișinău,

str. Alba-Iulia, 113,

ap. 164

Tel.: 069373731,                    E-

mail: dorpost@gmail.com

Înregistrată în temeiul HCM nr. 4

din 31.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

109

 

Postolachi Natalia, Ciobanu Diana

Nr. 75 din

15.02.2010,

Nr. 15 din

20.02.2009

 

 

 

Ro

 

Biroul asociat de mediatori „Centrul de mediere Bălți”

 

Mun. Bălți,

str. Ștefan cel Mare, 19, ap. 1

 

Tel.: 069500259, 069532788,

E-mail: diana_ciobanu@mail.ru n.postolachi@yahoo.com

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 360 din 17.09.2010.

 

 

110

 

 

Postu Marin

 

Nr. 628 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Postu Marin”

Mun. Chișinău,

str. Bernardazzi, 69,

ap. 4

 

Tel.: 067615507

E-mail: postumarin@gmail.com

 

 

 

111

 

 

Proca Victoria

 

Nr. 434 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Proca Victoria”

 

Mun. Chișinău,

str. Veronica Micle, 1

Tel.: 079997384,

Email: procavictoria@gmail.com

 

 

 

112

 

 

Proni Aliona

 

Nr. 630 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Proni Aliona”

 

Mun. Chişinău, bd. Dacia, 40/2, of. 3

Tel: (022) 72-24-96

069165212

E-mail: pronialena@gmail.com

 

 

 

113

 

 

Purcel Viorel

 

Nr. 477 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Purcel Viorel”

Mun. Chișinău,

str. N. Zelinski, 36, of. 1

Tel.: 068888211,

E-mail: purcelviorel89@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 16 din 26.04.2016.

 

 

114

 

 

Ravliuc Roman

 

 

Nr. 98 din

17.12.2010

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Ravliuc Roman”

 

Mun. Chișinău, str. Bujorilor, 50

 

 

Tel.: 060204686

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 88 din

18.01.2011.

 

 

115

 

 

Rotaru Galina

 

 

Nr. 635 din

15.05.2015

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Rotaru Galina”

 

Mun. Chișinău,

str. Cuza Vodă, 43, ap. 24

 

Tel.: 069242114,

E-mail: galina_perju@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 26 din

17.07.2017

 

 

116

 

 

Rotaru Dorel

 

 

Nr. 120 din

24.06.2011

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Dorel Rotaru”

 

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel mare, 73/1, bir. 7

 

 

Tel.: 069501695,

E-mail: dorelrotaru@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.36 din

24.10.2016

 

 

117

 

 

Rusnac Mihail

 

Nr. 483 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Mihail Rusnac”

Or. Soroca,

str. Independenţei, 52, ap. 4

Tel.: 069246274

E-mail: mihail.rusnac@gmail.com

Suspendat în

temeiul HCM nr. 24 din 28.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

  1. Russu Ruslan,

 

 

  1. Haraz Svetlana,

 

 

  1. Gonța Victoria,

 

  1. Gojinețchi Ianoș,

 

  1. Danilescu Victoria

1- Nr. 121

din 24.06.2011,

 

2-Nr. 135

din 28.10.2011,

 

3-Nr. 242

din 06.03.2013,

 

4-Nr. 114

din 26.06.2011,

 

5-Nr. 228

din 06.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ro/ Ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul asociat de mediatori „BAMTC”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 069070009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 231 din 31.05.2013.

 

 

119

 

 

Scorpan Victor

 

Nr. 735 din

01.08.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Scorpan Victor”

Mun. Chișinău,

str. Alexandru Donici, 3

Tel.: 069000398,

E-mail: victor.0656@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr.

32 din 13.09.2017

 

 

120

 

 

Starîi Andrei

 

Nr. 796 din

01.09.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Starîi Andrei”

Or. Sîngerei,

str. Independenței, 93, ap. 10

 

Tel.: 060026105,                   E-

mail: stariiandrei31@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.

13 din 26.02.2018

 

 

121

 

 

Stati Natalia

 

Nr. 259 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Stati Natalia”

 

 

R-l Basarabească

Tel.: 069932023

(0297) 2 11 28

E-mail:

nataliastati@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

122

 

Starciuc Eleonora

 

Nr. 643 din

15.05.2015

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Starciuc Eleonora”

 

Or. Cantemir,

str. Basarabiei, 8/4

Tel.: 068781145,

E-mail: starciuc.eleonora@mail.ru

Suspendat în temeiul HCM nr.41 din 14.12.2020

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

Stegarescu Gheorghe

 

 

 

 

Nr. 644 din

15.05.2015

 

 

 

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Stegarescu Gheorghe”, Organizația de mediere „Casa

Medierii”

 

 

Mun. Chișinău, str. Teilor, 5, Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 75, bl. K, of. 219, et. 2

 

 

Tel.: 079800677,

E-mail: stegarescu.g@gmail.com casamedierii@yahoo.com

 

 

Înregistrat în temeiul Ordinului MJ nr. 270 din 24.06.2015.

 

 

124

 

 

Șcrob Mira

 

Nr. 772 din

24.08.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Șcrob Mira”

Mun. Chișinău,

bd. Moscova, 3/1, ap. 82

Tel.: 079469693,

E-mail: scrob_mira@yahoo.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.

46 din 07.11.2017.

 

 

125

 

 

Stoianova Olga

 

 

Nr. 336 din

07.11.2013

 

 

 

 

Radiat urmare a

încetării activității

în temeiul HCM nr. 40 din 14.12.2020.

 

 

126

 

Șleahtițchi Mihail

 

Nr. 200 din

14.02.2012

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Mihail Șleahtițchi”

Mun. Chișinău, Str. Drumul Viilor, 38/1, ap. 137

Tel.: 069133847,

E-mail: mihaisleahtitchi@yahoo.com

Suspendat în temeiul HCM nr. 6 din 14.12.2021.

 

 

127

 

 

Șpac Rodica

 

Nr. 577 din

25.11.2014

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Șpac Rodica”

Mun. Chișinău,

str. Albișoară, 82/8, ap. 42

Tel.: 069394712,

E-mail: rodicaspac@mail.ru

 

 

 

128

 

 

Toia Anatolii

 

Nr. 283 din

06.03.2013

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Toia Anatolii”

Mun. Chișinău, str. Matei Basarab,

2/1, ap. 54

Tel.: 060210012,

E-mail: avocat.toia@gmail.com

 

 

 

129

 

 

Tabac Ion

 

 

Nr. 498 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Ion Tabac”

 

 

Or. Leova

str. Unirii, 7, bir. 3

 

 

Tel.: 069978800

0263-2-24-44

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 04 din 28.03.2017.

 

 

 

 

 

 

130

 

 

Talmaci Iana

 

 

Nr. 50 din

19.12.2008

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Talmaci Iana”

 

 

Mun. Chişinău,

str. Teilor, 5, of. 32

 

Tel.: 079071123

E-mail: talmaciiana@gmail.com

Suspendat în temeiul Ordinului MJ nr. 569 din

12.11.2015.

 

 

131

 

 

Teleucă Aliona

 

 

Nr. 51 din

19.12.2008

 

 

Ro

 

 

Biroul notarului

„Teleucă Aliona”

 

Mun. Chișinău, str. Sfatul țării, 18

 

Tel.: 022 233371 069019516

E-mail: aliona3@yahoo.com

Suspendat în temeiul Ordinului MJ nr. 36 din

10.02.2015.

 

 

132

 

Terioșchin Denis

 

Nr. 505 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Verdict”

 

Mun. Chişinău,

str. A.Mateevici, 58

Tel.: 078888804

E-mail:

tdn-001@ya.ru

 

 

 

133

 

 

Tetelea Mihaela

 

 

Nr. 506 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Tetelea Mihaela”

 

Or. Călărași,

str. Alexandru cel Bun, 159/3

Tel.: 068437272,

 

E-mail: tetelea.mihaela@yahoo.com

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 14 din 26.04.2016.

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

Tofan Marin

 

 

 

 

 

 

Nr. 834 din

20.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

Ro

 

 

 

 

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Tofan Marin”

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău,

Str. Miron Costin, 7, of. 505

 

 

 

 

 

Tel.: 068401239,

E-mail: Tofan_marin@list.ru

 

 

 

 

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 50 din 22.10.2018.

 

 

135

 

 

Turlacov Saveli

 

 

Nr. 100 din

17.12.2010

 

 

Ro

 

Biroul individual al mediatorului

„Save-li”

 

Mun. Chișinău, str. Paris, 36/1

 

Tel.: 079405073

Email:

save-li@yandex.ru

Înregistrat în temeiul Ordinului

MJ nr. 16 din 18.01.2011

 

 

136

 

 

Țurcanu Alexei

 

 

Nr. 53 din

19.12.2008

 

 

Ro

 

 

 

Radiat urmare a

încetării activității

în temeiul HCM nr. 2 din 23.01.2020.

 

 

 

 

 

 

137

 

 

Untilă Tatiana

 

Nr. 841 din

20.12.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Untilă Tatiana”

Mun. Chișinău,

Str. Mihai Viteazul, 17

Tel: 069363061,

E-mail: tanyauntila92@gmail.com

Suspendat în

temeiul HCM nr. 39 din 14.12.2020.

 

 

138

 

Vasilachi Alexandru

 

Nr. 511 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „TITAN”

Mun. Chișinău,

Str. M.Sadoveanu, 20/1, of. 402

Tel.: 079507149,

E-mail: alexvasilache@yandex.ru

 

 

 

139

 

 

Vasilica Ruslan

 

Nr. 185 din

14.02.2012

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Vasilica Ruslan”

Mun. Chișinău,

Str. M. Basarab, 5/1, of. 102

Tel.: 069249502

E-mail: ruslan.vasilica@mail.ru

 

 

 

140

 

Vescu Alexandru

 

Nr. 513 din

16.07.2014

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați "Verdict"

 

Mun. Chișinău,

Str. A.Mateevici, 58

Tel.: 068667779

E-mail: vescualexandru@gmail.com

 

 

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

Vîrlan Maria

 

 

 

 

Nr. 155 din

14.02.2012

 

 

 

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Maria Vîrlan”,

Organizația de mediere „CASA MEDIERII”

Mun. Chișinău,

str. Albișoară, 82/2, ap. 336;

Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 75, bl. K, of. 219, et. 2

 

 

Tel.: 069256758,

E-mail: maria_virlan@yahoo.com casamedierii@yahoo.com

 

 

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 21 din 23.06.2017.

 

 

142

 

Catrinici Luminița

 

Nr. 829 din

17.11.2017

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Catrinici Luminița”

 

Mun. Chișinău,

bd. Traian, 20, ap. 61

Tel.: 079082115

E-mail: Luminita.catrinici@mail.ru

Suspendat în temeiul HCM nr. 37 din 20.11.2019

 

 

143

 

 

Orbu Ștefan

 

 

Nr. 873 din

12.09.2018

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Orbu Ștefan”

 

Mun. Chișinău,

str. 31 August, 129,

of. 401

 

 

Tel.: 68388885,

E-mail: orbu.stefan@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.

48/2 din 26.09.2018.

 

 

144

 

Prepeliță Victoria

 

Nr. 473 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul individual al mediatorului

„Victoria Prepeliță”

Mun. Chișinău, Str. Maria Cibotari,

37, of. 404

 

 

Tel.: 069694564

Suspendat în temeiul HCM nr.

51 din 22.10.2018.

 

 

 

 

 

 

145

 

 

Druguș Zinaida

 

Nr. 232 din

06.03.2013

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Druguș Zinaida”

Mun. Chișinău,

str. Nicolae Costin, 65/3, ap. 4

 

 

Tel.: 069057832

Înregistrat în

temeiul HCM nr. 17 din 26.02.2018.

 

 

146

 

Pisarenco Constantin

 

 

Nr. 868 din

09.07.2018

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Pisarenco Constantin”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Alecu Russo, 1/2

Tel.: 079597926,

E-mail: constantin.pisarenco@gmail.co

m

 

Înregistrat în temeiul HCM nr.

48 din 08.08.2018.

 

 

147

 

Caraghiaur Evgheni

 

 

Nr. 738 din

04.08.2017

 

 

Ro

 

Biroul de mediere ”Mediatorul Caraghiaur Evgheni”

Mun. Chișinău,

str-la Aerodromului, 4, of. 302

 

Tel: 078903020,

E-mail: eugenadress1@gmail.com

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 36 din 10.10.2017.

 

 

 

148

 

 

Cărăuș-Plăcintă Oxana

 

 

Nr. 730 din

01.08.2017

 

 

 

Ro

Biroul de mediere ”Mediatorul Cărăuș – Plăcintă Oxana ”

Mun. Chișinău,

bd. Dacia, 24, ap. 52

Tel.: (022) 56 85 52,

069170440,

E-mail: corilux@mail.ru

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 30 din 13.09.2017.

 

 

149

 

 

Lupu Victor

 

 

Nr. 813 din

14.09.2017

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Lupu Victor”

 

Mun. Chișinău,

str. Miorița, 5/3, ap. 24

 

Tel.: 069794979,

E-mail: lupu.victor1986@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 56 din

13.12.2018.

 

 

150

 

 

Enache Victor

 

 

Nr. 876 din

20.12.2018

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Enache Victor”

 

 

Mun. Chușinău,

str. Armenească, 44

 

Tel.: 069080062,

E-mail: victor.enache.2012@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 1 din

23.01.2019

 

 

 

 

151

 

 

 

 

Hedea Daniela

 

 

 

Nr. 247 din

06.03.2013

 

 

 

 

Ro

 

 

 

Cabinetul avocatului

„Hedea Daniela”

 

 

Or. Străşeni,

str. Ștefan cel Mare, 135

 

Tel.: 0(237)29663,

069679775

E-mail: croitor_daniela@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

 

 

 

 

Gîlcă Ana

 

 

 

Nr. 880 din

16.01.2019

 

 

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Gîlcă Ana”,

Organizația de mediere „CASA MEDIERII”

 

Mun. Bălți,

str. Cahul, 101; Mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 75, bl. K, of. 219, et. 2

 

Tel.: 069087737,

079787737,

E-mail:

ana-sergiu@mail.ru casamedierii@yahoo.com

 

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 3 din

27.02.2019.

 

 

153

 

Moldovanu Ghenadie

 

 

Nr. 881 din

16.01.2019

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Moldovanu Ghenadie”

 

Mun. Bălți,

str. Decebal, 121/D, ap. 45

 

Tel.:078010933,

E-mail: ghenadie09@gmail.com

Suspendat în temeiul HCM nr. 4 din

14.12.2021.

 

 

 

154

 

 

 

Draguțan Denis

 

 

Nr. 875 din

20.12.2018

 

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Draguțan Denis”

 

Mun. Chișinău, or. Durlești,

str. Ion Creangă, 34a

Tel.: 069866034, 079739334,

E-mail: jurist.drag@mail.ru

office.dragutan.d@gmail.com

 

Suspendat în temeiul HCM nr. 9 din 14.12.2021.

 

 

155

 

 

Onici Svetlana

 

 

Nr. 878 din

26.12.2018

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Onici Svetlana”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Toma Ciorba, 18

 

Tel.: 069932294,

E-mail:

onicisveta@yahoo.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 6 din

27.02.2019.

 

 

 

156

 

 

 

Baeșu Valeriu

 

 

Nr. 332 din

18.12.2018

 

 

 

Ro

Biroul asociat de avocați „Pe lîngă Institutul Reformelor Penale”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Lomonosov, 33

 

Tel.: 079157182,

E-mail:

baesuvaleriu@mail.md

Înregistrat în temeiul HCM nr. 7 din

27.02.2019.

 

 

157

 

 

Matei Veaceslav

 

 

Nr. 854 din

24.01.2018

 

 

Ro

 

 

Biroul asociat de avocați „TITAN”

 

Mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 20/1, of. 402

 

Tel.: 079883377

E-mail:

veaceslavmatei@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 8 din

27.02.2019.

 

 

158

 

 

Janu Natalia

 

 

Nr. 877 din

20.12.2018

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Janu Natalia”

 

Mun. Bălți, str. Păcii, 56/1

 

Tel.: 068409409,

E-mail:

pro_natalia_81@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 11 din

27.03.2019.

 

 

 

 

 

 

159

 

 

Paciurca Natalia

 

Nr. 879 din

03.01.2019

 

 

Ro

Organizația de

mediere „Paciurca & Partenerii”

Mun. Bălți,

str. F. Dostoevski, nr. 63, of. 7

Tel.: 079410890

E-mail: mediation@paciurca.md

 

 

 

160

 

 

Bolfosu Igor

 

 

Nr. 897 din

28.06.2019

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Bolfosu Igor”

 

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare, nr. 141/1, of. 1

 

Tel.: 069582171,

E-mail: bolfosu.igor@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 19 din

25.07.2019

 

 

161

 

 

Cojuhari Angela

 

Nr. 904 din

15.07.2019

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Cojuhari Angela”

Mun. Chișinău,

bd. Mircea cel Bătrîn, 44/1, ap. 37

Tel.: 069148770,

E-mail: c_angela@inbox.ru

Suspendat în temeiul HCM nr. 25 din 21.08.2019.

 

 

162

 

 

Crigan Tudor

 

Nr. 903 din

04.07.2019

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Crigan Tudor”

Mun. Chișinău,

str. Testemițianu, 23, ap.80

Tel.: 079114441,

E-mail: crigant@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 21 din 25.07.2019.

 

 

163

 

 

Matachi Igor

 

 

Nr. 836 din

20.12.2017

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Matachi Igor”

 

 

Or. Fălești,

str. 1 Mai, nr. 14

 

Tel.: 068039530,      025924153,

E-mail: igormatachi@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 22/1 din

25.07.2019.

 

 

164

 

 

Școlnic Daniela

 

 

Nr. 739 din

04.08.2017

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Școlnic Daniela”

 

Mun. Chișinău,

str. Ion Creangă, 61A, of. 71

 

Tel.: 079263461,

E-mail: daniela.scolnic@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM              nr. 23 din

21.08.2019.

 

 

165

 

 

Puțuntica Eric

 

Nr. 719 din

21.06.2016

 

Biroul asociat de

avocați „Paladii, Catan și Asociații”

Mun. Chișinău,

str-la 2 Aerodromului,

2, of. 6

Tel.: 069205553,

E-mail: putunticaeric@gmail.com

Înregistrat în

temeiul HCM nr. 24 din 21.08.2019.

 

 

166

 

 

Enachi Vitalie

 

Nr. 24 din

20.02.2009

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Enachi Vitalie”

Mun. Chișinău,

str. Mihai Viteazul, 15A

Tel.: 078557111,

E-mail: venachi@melegal.md

Înregistrat în temeiul HCM nr. 27 din 12.09.2019.

 

 

 

 

 

 

167

 

 

Burlacu Marcel

 

Nr. 12 din

20.02.2009

 

 

Ro

Biroul asociat de avocați „MGS Legal Consulting”

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare, 202, et. 8

Tel.: 068333367,

E-mail: mburlacu.av@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.28 din 12.09.2019.

 

 

168

 

 

Chifa Felicia

 

Nr. 14 din

20.02.2009

 

 

Ro

 

Organizația de mediere „Remedierea”

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel mare, 65, of. 174

Tel.: 069166641,

E-mail: remedierea@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr.

15 din 18.05.2019.

 

 

169

 

 

Cenușa Victoria

 

Nr. 884 din

30.01.2019

 

 

Ro

 

Organizația de mediere „Remedierea”

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel mare, 65, of. 174

Tel.: 069305051,

E-mail: remedierea@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 15 din 18.05.2019.

 

 

170

 

 

Palamari Aliona

 

Nr. 381 din

16.07.2014

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Palamari Aliona”

Mun. Chișinău,

str. Alecu Russo, 15, of. 23

Tel.: 060311360,

E-mail: soimului@mail.ru

Înregistrat în temeiul HCM nr. 32 din 25.10.2019.

 

 

171

 

Bujoreanu Eugeniu

 

Nr. 896 din

25.06.2019

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Eugeniu Bujoreanu”

Mun. Chișinău,

str. Calea Ieșilor, 10B, et. 5

Tel.: 079556626,

E-mail: bujoreanu.eugen@gmail.com

Înregistrat în

temeiul HCM nr. 33 din 25.10.2019.

 

 

172

 

 

Durnescu Mihail

 

Nr. 728 din

29.12.2016

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Mihail Durnescu”

 

Mun. Chișinău, str. Belinski, 32

Tel.: 069288094,

E-mail: avocat.durnescu@outlook.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 34 din 25.10.2019.

 

 

173

 

 

Canja Larisa

 

 

Nr. 912 din

23.12.2019

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Canja Larisa”

 

Mun. Chișinău, str. I.Creangă, 6/1

 

Tel.: 068777747

E-mail: laracanja@gmail.com

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 3

din 23.01.2020.

 

 

 

174

 

 

 

Crețu Ion

 

 

Nr. 142 din

28.10.2011

 

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Ion Crețu”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Ciocîrliei, 4/17

 

 

Tel.: 069137647,

E-mail: Ion_cretsu@mail.ru

 

Reluată activitate în temeiul HCM nr. 10 din

14.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

Paciurca Iulian

 

 

 

 

Nr. 929 din

11.01.2020

 

 

 

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Paciurca Iulian”,

 

Organizația de

mediere „Paciurca & Partenerii”

Mun. Bălți,

str. Dostoevski, 36

 

Mun. Bălți, Str. Fiodor

Dostoevski, nr. 63, of. 7

 

 

 

Tel.: 079410810,

E-mail: mediation@paciurca.md

 

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 08 din

27.02.2020.

 

 

176

 

 

Odobescu Diana

 

Nr. 936 din

03.02.2020

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Diana Odobescu”

Mun. Chișinău,

str. Grigore Vieru, 19, ap. 19

Tel.: 078886662,

E-mail: dianaodobescu77@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 11 din 27.02.2020.

 

 

 

177

 

 

 

Chișca Maxim

 

 

Nr. 906 din

19.07.2019

 

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Partenerii Justiției”

 

 

Mun. Chișinău,

str. Miron Costin, 2

Tel.: 069888151, 060571873,

E-mail: avocat.chiscamaxim@gmail.co m

 

Înregistrat în temeiul HCM nr. 12 din 27.02.2020

 

 

178

 

 

Danu Alexandru

Nr. 405 din16.07.20 14

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Protect Lex”

Mun. Chișinău,

str. Serghei Lazo, 40, of. 2

Tel.: 060199910,

E-mail: danualexandru@gmail.com

Înregistrat în temeiul HCM nr. 14 din 30.03.2020.

 

 

179

 

Tatarciuc Ghenadie

 

 

Nr. 503 di

16.07.2014

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Tatarciuc Ghenadie”

 

Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 6/1

 

Tel.: 068 761 340,

E-mail: g_tatarciuc@mail.ru

Înregistrat în temeiul Hotărîrii CM nr. 15 din

30.03.2020.

 

 

 

180

 

 

 

Ciaglic Tatiana

 

 

Nr. 727 din

17.11.2016

 

 

Ro/ Ru

 

Organizația de mediere „Centrul de promovare a mediereii

„PROMEDIERE”

 

 

Mun. Chișinău, or. Durlești,

str. M. Sadoveanu, 90

Tel.: 068 199 443

E-mail: cpmpromediere@gmail.com http://www.mediator- expert.com/

 

Înregistrat în temeiul Hotărîrii CM nr. 17 din 29.05.2019.

 

 

181

 

Maxian Anastasia

 

 

Nr. 934 din

03.02.2020

 

Ro/ Ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Anastasia Maxian”

 

 

Mun. Orhei,

str. Vasile Lupu, 21B

 

Tel.: 061 010 084,

E-mail: maxian.scorpion@gmail.com

Înregistrat în temeiul Hotărîrii CM nr. 17 din

30.04.2020.

 

 

 

 

 

 

182

 

 

Vlah Victor

 

 

Nr. 514 din

16.07.2014

 

Ro/ Ru

 

 

Cabinetul avocatului

„Vlah Victor”

Mun. Chișinău, str. Valea

Trandafirilor, 24A, of. 1

 

Tel: 069 200 507,

E-mail: vvvlah@yandex.com

Înregistrat în temeiul Hotărîrii CM nr. 22 din

29.05.2020.

 

 

 

183

 

 

Terziman Alexandru

 

 

Nr. 574 din

25.11.2014

 

 

Ro/ Ru

 

Cabinetul avocatului

„Terziman Alexandru”

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124/a, et. 6,

of. 7

 

Tel.: 069 930 066,

E-mail: avocat.terziman@gmail.com

Înregistrat în temeiul Hotărîrii CM nr. 25 din

19.06.2020.

 

 

 

184

 

 

 

Stejar Veaceslav

 

 

Nr. 918 din

23.12.2019

 

 

Ro/ Ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Stejar Veaceslav”

Mun. Chișinău,

s. Colonița,

str. Mircea cel Bătrîn, 11

 

Tel.: 079 967 175,

E-mail: vstejar@mail.ru

Suspendat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 37 din 14.12.2020.

 

 

 

185

 

 

 

Cebotari Radion

 

 

Nr. 883 din

30.01.2019

 

 

Ro/ Ru

 

Biroul asociat de avocați „Avocații Publici”

 

Mun. Chișinău,

str. Alecu Russo, 1, bir. 300

 

Tel.: 069 172 608,

E-mail: bpap.radioncebotari@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 30 din 29.09.2020.

 

 

 

186

 

 

 

Pînzaru Dorian

 

 

Nr. 892 din

09.04.2019

 

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Pînzaru Dorian”

 

Mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare, 196, of. 9

 

Tel.: 068 777 596,

E-mail: pinzarud@mail.ru

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 31 din 28.10.2020.

 

 

 

187

 

 

Slusarenco Svetlana

 

 

Nr. 942 din

11.02.2020

 

 

Ro/ Ru

 

 

Cabinetul avocatului

„Svetlana Slusarenco”

 

Mun. Chișinău,

str. Alecu Russo, 59/2, ap. 7

 

Tel.: 069 143 020,

E-mail: Svetlana.slusarenco@yahoo.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 34 din 19.11.2020.

 

 

 

188

 

 

 

Gangan Bogdan

 

 

Nr. 943 din

23.06.2020

 

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Constat GB&Partenerii”

 

 

Mun. Chișinău, Str. Columna, 90

 

Tel.: 068 924 293,

E-mail: gangan.bogdan@mail.ru

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 38 din 14.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

189

 

 

 

Chilat Nicolae

 

 

Nr. 389 din

16.07.2014

 

 

Ro/ Ru

 

 

Cabinetul avocatului

„Chilat Nicolae”

Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str.

Gherman Pântea, 140/2, ap. 2

 

Tel.: 069 171 257,

E-mail: avocat.chilat@gmail.com

 

 

 

 

190

 

 

 

Palma Serghei

 

 

Nr. 948 din

27.01.2021

 

 

 

Ro

 

Biroul asociat de avocați „Facultatea de Drept”

 

 

Mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60

 

Tel.: 069 574 648,

E-mail: palmasergiu@gmail.com

 

 

 

 

191

 

 

Șeremet Vladimir

 

 

Nr. 908 din

26.07.2019

 

 

Ro/ Ru

 

 

Cabinetul avocatului “Vladimir Şeremet”

 

 

Mun. Chișinău, bd. Traian, 1/1, ap. 50

 

Tel.: 069 131 559,

E-mail: Vladimir.seremet@mail.ru

 

 

 

 

192

 

 

Vdovicenco Ștefan

 

 

Nr. 951 din

12.04.2021

 

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Ștefan Vdovicenco”

 

Mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 75/22, ap. 125

 

Tel.: 069 259 224,

E-mail: Stefan.vdovicenco@gmail.com

 

 

 

 

193

 

 

 

Leșanu Tudor

 

 

Nr. 950 din

12.04.2021

 

 

 

Ro

 

 

Cabinetul avocatului

„Tudor Leșanu”

 

Mun. Chișinău, str. București, nr. 90, of. 25

 

Tel.: 060 375 452,

E-mail: Lesanu.avocat@gmail.com

 

 

 

 

194

 

 

 

Istrati Diana

 

 

Nr. 433 din

16.07.2014

 

 

 

Ro

Organizația de

mediere „Centrul de promovare a medierii PROMEDIERE”

 

Mun. Chișinău, or. Durlești,

str. M. Sadoveanu, 90

 

Tel.: 078 754 511

E-mail: cpmpromediere@gmail.com

 

 

 

 

195

 

 

 

Buruiană Ion

 

 

Nr. 380 din

16.07.2014

 

 

Ro/ Ru

 

 

Cabinetul avocatului

„Buruiană Ion”

 

Mun. Chișinău,

str. Nicolae Iorga, nr. 12, ap. 14

 

Tel.: 079 057 555

E-mail: ionburuianac@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

196

 

 

Catan Carolina

 

Nr. 213 din

06.03.2013

 

 

Ro

Biroul asociat de avocați „Paladii, Catan și Asociații”

Mun. Chișinău,

str-la Aerodromului, nr. 2, of. 6

Tel.: 079 642 233

E-mail: Catan.carina@yahoo.com

 

 

 

197

 

 

Stratan Laurian

 

Nr. 199 din

14.02.2012

 

 

Ro

 

Cabinetul avocatului

„Stratan Laurian”

 

Mun. Chișinău, Str. T. Ciorba, 18

Tel.: 069 202 776

E-mail: Laurian999@mail.ru

 

 

 

198

 

 

Cebotari Olesea

 

 

Nr. 671 din

21.07.2016

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Cebotari Olesea”

 

Mun. Chișinău,

Str. D. Rîșcanu, nr. 4, ap. 48

 

Tel.: 079 301 125

E-mail: Justice.md@mail.ru

Suspendat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 12 din 16.05.2022.

 

 

199

 

 

Oala Oleg

 

 

Nr. 930 din

11.01.2020

 

Ro/ ru

 

Biroul de mediere ”Mediatorul Oala Oleg”

 

Mun. Chișinău, or. Sîngera,

str. Suveranității, nr. 3

Tel.: 079 997 499

E-mail: mediatorolegoala@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 1 din 20.01.2022.

 

 

200

 

 

Gînga Maxim

 

 

Nr. 915 din

23.12.2019

 

Ro/ ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Gînga Maxim”

 

Mun. Chișinău, bd. Moscova, 12,

ap. 110

Tel.: 069 049 267

E-mail: Consultantjuridic2010@mail.ru

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 2 din 20.01.2022.

 

 

201

 

 

Mocanu Grigore

 

Nr.938 din 03.02.2020

 

 

Ro

Organizația de mediere „CASA MEDIERII”

Mun. Chișinău,

Str. Alba Iulia, nr. 75, bl. K, of. 219

Tel.: 068778677

E-mail: casamedierii@yahoo.com

 

 

 

202

 

 

Gorobeț Cristina

 

 

Nr. 953 din

26.10.2021

 

Ro/ Ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Gorobeț Cristina”

 

Mun. Chișinău,

str. Ion Buzdugan, nr. 1, ap. 103

 

Tel.: 068267884

E-mail: Gorobet_cristina@yahoo.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii

CM nr. 13 din 16.05.2022.

 

 

203

 

 

Zagnat Cristian

 

Nr. 959 din

16.06.2022

 

Ru/ Ro

 

Cabinetul avocatului

„Cristian Zagnat”

Mun. Chișinău, Șos. Hîncești, nr. 64 A, ap. 5

Tel.: 069068078

E-mail: cristianzagnat@gmail.com

 

 

 

204

 

Volohov Cristina

 

Nr. 966 din

27.06.2022

 

 

Ro

Biroul de mediere

„Mediatorul Cristina Volohov”

Mun. Chișinău, str. Șoimari, nr. 6, ap. 69

Tel.:078763588

E-mail: cristinavolohov@yahoo.com

 

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM nr. 22 din 29.08.2022.

 

 

205

 

 

Balica Aliona

 

 

Nr. 954 din

25.02.2022

 

Ro/ Ru/

It

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Aliona Balica”

 

Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor,

nr. 17/2

 

Tel.: 068294831

E-mail: aliona.balica@yahoo.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 23 din

29.08.2022.

 

 

206

 

 

Sibov Andrei

 

 

Nr. 969 din

07.07.2022

 

Ru/ Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Sibov Andrei”

 

Mun. Comrat, str. Lermontova, nr. 11

Tel.: 076064013

E-mail: mediator.sibov.andrei@yandex.c om

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 21 din 29.08.2022.

 

 

207

 

 

Bîrca Eugeniu

 

 

Nr. 957 din

16.06.2022

 

Ro/ Ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Bîrca Eugeniu”

 

Mun. Chișinău, str. Budești, nr. 27

 

Tel.: 060698881

E-mail: b.eugeniu@mail.ru

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 20 din 29.08.2022.

 

 

208

 

 

Șveț Serghei

 

 

Nr. 961 din

16.06.2022

 

Ro/ Ru

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Serghei Șveț”

r-l Șoldănești, or. Șoldănești,

str. Alexandru Hîjdeu, nr. 19

 

Tel.: 060858929

E-mail: mediator.serghei@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 26 din 28.10.2022.

 

 

209

 

 

Cobzaru Liliana

 

 

Nr. 944 din

23.06.2020

 

 

Ro

 

Biroul de mediere

„Mediatorul Cobzaru Liliana”

Mun. Chișinău, or. Durlești,

str. Nicolae Dimo, nr. 24, ap. 234

 

Tel.: 067605707

E-mail: Lilianacobzaru62@gmail.com

Înregistrat în

temeiul Hotărîrii CM nr. 27 din 28.10.2022.

 

 

210

 

 

Istrati Petru

 

 

Nr. 949 din

23.03.2021

Ro Ru En

gl

 

Biroul asociat de avocați

„Protect Lex”

 

Mun. Chișinău, Str. S. Lazo, nr. 40, et. 8, of. 3

Tel.: 079465820

E-mail: petruistrati@protectlex.md istratipetru.law@gmail.com