A A A

Prezentare instanță

 

 

 

 

În urma reformei sistemului judecătoresc și a reorganizării instanțelor judecătorești, Judecătoria Dubăsari și Grigoriopol a fuzionat prin contopire cu Judecătoria Criuleni formînd astfel o instanță nou creată Judecătoria Criuleni care activeaza în 2 sedii și anume sediul central - or. Criuleni și sediul secundar r. Dubăsari, s. Ustia, avînd 110 localităţi în raza de activitate, indicate în anexa  nr. 2 la Legea nr. 76 din 21.04.2016 privind organizarea judecătorească. Sediul central este amplasat pe strada 31 August 1989 nr. 70, iar sediul secundar pe strada str. Ștefan cel Mare 9, amplasat la etajul doi al clădirii Casei de Cultură din satul Ustia. La Judecătoria Criuleni angajații instanţei de judecată utilizează versiunea 4 a PIGD. La Judecătoria Criuleni şedinţele de judecată sunt înregistrate audio. În cadrul Judecătoriei Criuleni  activează 8 judecători de drept comun. Numărul  de angajaţi, cu excepţia judecătorilor, constituie 49 unităţi de personal. Instanţa utilizează programul 1C buget pentru ţinerea evidenţei contabile. La intrarea în instanţe sunt instalate monitoare electronice pentru vizualizarea ședinţelor de judecată aflate pe rolul instanţei. În instanţe există panouri informative pentru public. Pe ușile birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, denumirea secţiei de evidenţă și documentare procesuală, arhivă, asistenţi judiciari și grefieri. De asemenea, în instanţă sunt indicatoare de direcţionare a cetăţenilor spre Secţia de evidenţă și documentare procesuală, arhivă, săli de ședinţe. Pe ușile sălilor de ședinţe sunt instalate plăcuţe cu informaţia că ședinţele sunt înregistrate audio. Judecătoria Criuleni dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia necesară pentru cetăţeni.