A A A

Anunț

11 Aprilie 2022 | 55

A N U N Ţ !

JUDECĂTORIA  CRIULENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

 • Șef al secretariatului (perioadă determinată)
 • Specialist principal al serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul; (perioadă nedeterminată)
 • Specialist principal al serviciului resurse umane; (perioadă determinată)
 • Specialist superior al SEDP; (1 - perioadă determinată)
 • Specialist principal al SEDP; (1 – perioada nedeterminată)
 • Asistent judiciar; (1 – perioada nedeterminată)
 • Grefier; (1 – perioada nedeterminată)

 

Termenul-limită de depunere a documentelor -  11 mai 2022 ora 17:00

În conformitate cu procesul verbal nr. 1 din 12.05.2022, termenul de depunere a actelor a fost prelungit până la data de 03 iunie 2022, ora 17:00.


Telefon de contact: 0248-22-304; 0248-22-174.
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail:    jcr@justice.md
Persoană de contact : Sclifos Cristina.

 

                                                    A N U N Ţ !

JUDECĂTORIA CRIULENI ANUNŢĂ ANGAJĂRI PENTRU URMĂTOARELE

FUNCŢII VACANTE :

 • Șef expediție;
 • Expeditor
 • Arhivar;
 • Administrator al clădirii
 • Operator în sala cu cazane

Termenul-limită de depunere a documentelor -  11 mai 2022 ora 17:00

În conformitate cu procesul verbal nr. 1 din 12.05.2022, termenul de depunere a actelor a fost prelungit până la data de 03 iunie 2022, ora 17:00.


Telefon de contact: 0248-22-304; 0248-22-174.
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail:    jcr@justice.md
Persoană de contact : Sclifos Cristina.