A A A

ANUNȚ! CONCURS

04 Noiembrie 2020 | 72

A P R O B:

 

______________

                                                                                                    Veaceslav SUCIU

Preşedintele  Judecătoriei Criuleni

,, 29 ” octombrie 2020

                                                    A N U N Ţ !

 

JUDECĂTORIA  CRIULENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

  • Şef al serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul;
  • Specialist principal al serviciului financiar – economic;
  • Arhivar;
  • Șef expediție;

 

Termenul-limită de depunere a documentelor -  20 noiembrie 2020 ora 17:00


Telefon de contact: 0248-20-243, 0248-24-055.
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail:    jcr@justice.md
Persoană de contact : Dorofeev Nicolae, şef al secretariatului.

Tretiac Ana, specialist principal resurse umane.