A A A

Anunț Concurs

26 Iulie 2021 | 98

                                                    A N U N Ţ !

JUDECĂTORIA  CRIULENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

 • Șef al secretariatului (perioadă determinată)
 • Asistent judiciar (perioadă determinată)
 • Grefier (perioadă determinată)
 • Şef al serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul; (perioadă nedetermintă)
 • Specialist principal al serviciului resurse umane; (perioadă determintă)
 • Specialist principal al SEDP; (perioadă nedetermintă)
 • Specialist superior al SEDP; (2 - perioadă nedetermintă; 1 - perioadă determinată)

Termenul-limită de depunere a documentelor -  26 august 2021 ora 17:00

  

A N U N Ţ !

JUDECĂTORIA CRIULENI ANUNŢĂ ANGAJĂRI PENTRU URMĂTOARELE FUNCŢII VACANTE :

 • Arhivar;
 • Șef expediție;
 • Expeditor;
 • Admninistrator al clădirii.


Telefon de contact: 0248-20-243, 0248-22-174.
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail:    jcr@justice.md
Persoană de contact : Sclifos Cristina.