A A A

Anunț privind ocuparea funcției vacante

20 Decembrie 2019 | 83

A P R O B:

                                                                  Veaceslav SUCIU

Preşedintele  Judecătoriei Criuleni

,, 19 ” decembrie 2019

                                                    A N U N Ţ !

 

JUDECĂTORIA  CRIULENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU

OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

  • Specialist principal al serviciului financiar-economic;

 

Termenul-limită de depunere a documentelor -  13 ianuarie 2020 ora 17:00


Telefon de contact: 0248-20-243.
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail:    jcr@justice.md
Persoană de contact : Dorofeev Nicolae, şef al secretariatului.

Tretiac Ana, specialist principal resurse umane.