A A A

Dispoziție

04 Mai 2021 | 74

Luând în considerație Hotărârea nr. 54 din 29.04.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, dar și necesitatea menținerii măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cauzate de COVID-19, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului Judecătoriei Criuleni, a justițiabililor și a altor persoane care, în perioada pandemiei de COVID-19 vor solicita acces în sediul Judecătoriei Criuleni, în temeiul art. 161 lit. q) alin. (2) din Legea nr. 514 din 06.06.1995 privind organizarea judecătorească,

D I S P U N :

 1. Începând cu 29.04.2021, Judecătoria Criuleni își reia activitatea în regim normal.
 2. Pe toată durata aflării în sediul Judecătoriei Criuleni, justițiabilii și alte persoane, vor fi obligați să respecte cu strictețe măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 recomandate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, și anume:
 • Purtarea obligatorie a măștilor de protecție. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
 • Dezinfectarea mâinilor la intrare în clădirea instanței.
 • Verificarea temperaturii corporale la intrare în instanța de judecată și înregistrarea datelor în registrul de evidență a accesului persoanelor în incinta Judecătoria Criuleni
 • Respectarea distanței sociale între persoane de minimum 1 (unu) metru și evitarea contactului direct cu alte persoane.
 • Rămânerea în afara sălii de ședință până la invitația grefierului.
 • Dezinfectarea periodică și aerisirea sălilor de judecată cel puțin 15 minute, odată la 1h 30 minute.
 • Transmiterea actelor, solicitărilor preponderent în format electronic, la adresele: jcr@justice.md și jdb@justice.md, evitarea prezenței fără necesitate esențială în sediul instanței.
 • Examinarea posibilităților de a examina cauzele în lipsa părților.
 1. Se recomandă aflarea justițiabililor și a altor persoane în incinta instanței doar de durata de timp strict necesară pentru îndeplinirea formalităților, îndatoririlor judiciare și/sau profesionale.
 2. În măsura posibilităților, ședințele de judecată în cauzele penale, cu participarea persoanelor deținute sub arest, se vor desfășura preponderent prin teleconferințe, iar escortarea deținuților pentru participarea nemijlocită în ședințele de judecată, va fi permisă doar cu condiția echipării obligatorii a deținuților și a persoanelor din serviciu escortă cu măști și mănuși de protecție.
 3. Personalul tehnic va asigura igienizarea spațiilor din incinta instanței cel puțin de 3 ori pe zi: la începutul zilei, la pauza de masă și la sfârșitul zilei de muncă și va pune la dispoziția angajaților măști, mănuși de protecție, dezinfectant.
 4. Dispoziția se aduce la cunoștința întregului personal al Judecătoriei Criuleni, inclusiv angajaților din serviciului pază judecătorească, se publică pe pagina web a instanței și se afișează la intrare în sediile Judecătoriei Criuleni și pe panourile informative.
 5. Prezenta Dispoziție se pune în execuție începând cu data de 29.04.2021 inclusiv, cu posibilitatea de modificare în funcție de evoluția situației epidemiologice.
 6. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina vicepreședintelui Judecătoriei Criuleni.
 7. Controlul executării dispoziției revine președintelui Judecătoriei Criuleni.

 

 

 

 

  Preşedintele

  Judecătoriei Criuleni                                                             Veaceslav Suciu