A A A

Dispoziție

23 Iulie 2021 | 95

DISPOZIȚIE

Nr. 31

din 19.07.2021

„Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Criuleni

Începând cu 19.07.2021”

             În conformitate cu Hotărârea nr. 57 din 17 iulie 2021 a Comisiei Naționale  Extraordinare de Sănătate Publică, în temeiul articolelor 161, lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, în vederea diminuării riscului de răspândire a infecției COVID-19, asigurării sănătății și securității în muncă a personalului instanței, a justițiabililor și a celorlalți participanți la actul de justiție, pentru asigurarea funcționalității Judecătoriei Criuleni (sediul Central și sediul Dubăsari) începând cu 19.07.2021,

DISPUN:

 

1.  Personalul instanței va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire, control și combatere a infecției COVID-19:

          - Asigurarea respectării distanței sociale pentru personal de 1 (unu) metru minim;

          - Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

          - Purtarea măștilor de protecție, inclusiv și în spațiile deschise, prin acoperirea nasului și a gurii.

          - Monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate.

2. Serviciul asigurare tehnico-materială va asigura personalul instanței cu măști de protecție și dezinfectanți.

3. Se pune în sarcina specialistului în relații cu publicul să plaseze în incinta sediilor Judecătoriei Criuleni informații, sub formă de afișe, pliante, broșuri, cu privire la Coronavirus și vaccinare împotriva acestuia.

4. Se pune în sarcina îngrijitorilor de încăperi monitorizarea respectării normelor de igienizare și dezinfectarea tuturor spațiilor din incinta Judecătoriei Criuleni.

5. Dispoziția se afișează pe panourile informative din sediile instanței și se publică pe pagina web a Judecătoriei Criuleni.

6. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina vice președintelui Judecătoriei Criuleni.

7. Controlul executării dispoziției revine președintelui Judecătoriei Criuleni.

 

Președinte al

Judecătoriei Criuleni                                                                                   Veaceslav Suciu