A A A

Dispoziție Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Criuleni pe perioada 02.04.2021 -30.05.2021

06 Aprilie 2021 | 222

             În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 prin care s-a declarat stare de urgenţă în perioada 01 aprilie - 30 mai 2021, Dispoziţiei nr. l din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Dispoziţiei nr.35 din 02 aprilie 2021 a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea diminuării riscului de răspândire a infecţiei COVID-19, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului instanţei, şi a justiţiabililor şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie, pentru asigurarea funcţionalităţii Judecătoriei Criuleni (sediul Central și sediul Dubăsari)  în perioada 02 aprilie - 30 mai 2021.

În temeiul articolelor 161, lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995,

DISPUN:

 

 1. Se instituie regim special de muncă în cadrul Judecătoriei Criuleni (sediul Central și sediul Dubăsari)  pentru perioada de activitate 02 aprilie - 30 mai 2021.
 2. Personalul instanţei va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire, control şi combatere a infecţiei COVID-19:
  - Asigurarea respectării distanţei sociale pentru personal de 1 (unu) metru minim;
  - Respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  - Purtarea măştilor de protecţie ;
  - Monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate.

3.  În perioada 05 aprilie - 30 mai 2021 inclusiv:

a) Se stabilește regim special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la locul de muncă (oficiu), care, pe durata programului de muncă, va respecta distanța socială, va purta măști și mănuși de protecție.

b) Angajații, care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanță, vor desfășura activitatea prin muncă la domiciliu, urmând să prezinte conducătorului nemijlocit darea de seamă despre lucrul efectuat la distanță. Listele angajaților care vor desfășura activitatea prin muncă la domiciliu vor fi întocmite pe fiecare subdiviziune (direcție, secție) de către conducătorul nemijlocit, care în perioada respectivă va fi în drept să verifice activitatea fiecărui angajat care activează de la distanță, iar angajații vor fi obligați să îndeplinească în volum deplin atribuțiile funcției pe care o dețin, utilizând în acest scop mijloacele de comunicare electronică. Angajații care efectuează atribuțiile de serviciu la distanță, vor prezenta șefului său nemijlocit rapoartele în scris privind activitatea desfășurată.

4. Prestând munca la domiciliu, angajatul este obligat în programul orelor de lucru să se afle la domiciliul său, se execute atribuțiile de serviciu folosind mijloacele de comunicare ( internet, telefon, fax) și utilajul necesar, în vederea executării eventualelor indicații date de președintele instanței. Angajatul are obligația sa mențină în stare funcțională dispozitivele electronice de comunicare și să verifice periodic cutia poștală electronică.  

5. Se instituie un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Criuleni,  începând cu data de 02 aprilie până la 30 mai 2021 inclusiv, după cum urmează:

a) Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părților ( cererile cu valoare redusă, măsurile asiguratorii) și cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură a prejudicia interesele justiției, dintre care:

 • În materie penală/ contravențională – aplicarea și/ sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță;
 • În materie civilă/ de contencios administrativ – aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), luarea în custodie a străinilor;
 • Cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției;
 • Cauzele a căror părți au fost înștiințate public, prin publicarea citației într-un ziar republican sau local.
 • b) Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul, la discreția sa, va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea ședințelor după data de 30.05.2021 (dată posibilă revizuirii în funcție de conjunctură), cu înștiințarea obligatorie a participanților despre măsurile operate ( informații care pot fi consultate inclusiv pe portalul național al instanțelor de judecată - https://www.instante.justice.md/ , cât și, nemijlocit, pe pagina web a Judecătoriei Criuleni https://jcr.instante.justice.md/ .
 • 6. Se recomandă justiţiabililor expedierea şi recepţionarea corespondenţei prin mijloace de comunicare care nu necesită prezenţa fizică a persoanelor în cadrul instanţei (poşta, curier, fax.e-mail).
 1. n cazul situaţiilor urgente sau al imposibilităţii depunerii corespondenţei/înscrisurilor prin mijloacele electronice, depunerea personală, se va face la Secţia evidenţă şi documentare procesuală, cu accesul în sediul instanţei doar a 2 persoane concomitent. 
 2. Secția de Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Criuleni va expedia și recepționa corespondeța prin mijloace de comunicare prevăzute de lege ( poștă, curier, fax, e-mail ) fără prezența fizică a persoanei.
 3. Șeful serviciului asigurare tehnico-materială va asigura personalul instanței cu măști de protecție și dezinfectanți.
 4. Se pune în sarcina îngrijitorilor de încăperi aerisirea, igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor sediilor Judecători Criuleni la fiecare 2 ore pe parcursul zilei de muncă.
 5. Dispoziția se afișează pe panourile informative din sediile instanței și se publică pe pagina web a Judecătoriei Criuleni.
 6. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina vicepreședintelui Judecătoriei Criuleni.
 7. Controlul executării dispoziției revine președintelui Judecătoriei Criuleni.

 

 

Președinte al

Judecătoriei Criuleni                                                                                                Veaceslav Suciu