A A A

Dispoziție Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Criuleni pe perioada stării de urgență în sănătate publică

02 Decembrie 2020 | 421
 1. Se instituie începând cu data de 01 decembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, un regim special, limitat de activitate în cadrul Judecătoriei Criuleni (sediul Central și sediul Dubăsari) după cum urmează:
 1. Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părților ( cererile cu valoare redusă, măsurile asiguratorii) și cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură a prejudicia interesele justiției, dintre care:
 • În materie penală/ contravențională – aplicarea și/ sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță;
 • În materie civilă/ de contencios administrativ – aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), luarea în custodie a străinilor;
 • Cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției;
 • Cauzele a căror părți au fost înștiințate public, prin publicarea citației într-un ziar republican sau local.
 1. Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul, la discreția sa, va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea ședințelor după data de 15.01.2021 (dată pasibilă revizuirii în funcție de conjunctură), cu înștiințarea obligatorie a participanților despre măsurile operate ( informații care pot fi consultate inclusiv pe portalul național al instanțelor de judecată - https://www.instante.justice.md/ , cât și, nemijlocit, pe pagina web a Judecătoriei Criuleni https://jcr.instante.justice.md/ .
  Notă: În caz de lipsă a informației, referitor amânării ședințelor de judecată, pe site-urile sus indicate, participanții la proces vor consulta subiectul nemijlocit cu grefierul completului de judecată.
 2. Accesul tuturor persoanelor în Secțiile de Evidență și Documentare Procesuală ale secdiilor instanței se restricționează în așa fel încât depunerea cererilor și eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail și/ ori adresa poștală a sediilor corespunzătoare a instanței. În cazuri excepționale (de exemplu, ridicarea actelor de dispoziție executorii și irevocabile) se va permite accesul doar a câte o persoană, pe rând.
 3. Accesul justițiabililor în incinta sediilor instanței de judecată se va permite doar după verificarea termometriei, înregistrarea datelor de identitate a acestora și doar în bază de citație pentru ziua respectivă, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către un colaborator de serviciu al instanței de judecată.
 4. Personalului instanței, care lucrează cu publicul li se asigură măști de protecție și mănuși de protecție de unică folosință precum și acces la gel dezinfectant pentru mâini.
 5. Informația despre persoanele cu simptome care suscită suspecții va fi comunicată, de îndată, administrației instanței judecătorești, cu înștiințarea completului de judecată în ședința căruia urma să se prezinte persoana.
 6. În cazul în care justițiabilii care nu au acces la niciunul din mijloacele alternative indicate, nu au ședință programată în ziua curentă, însă vin cu scopul sesizării instanței de judecată la sediul acesteia, se va lua legătura cu administrația instanței în vederea luării unor măsuri corespunzătoare situației.
 7. Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Criuleni a persoanelor cu privire la care autoritățile competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora.
 8. Persoanele aflate în această situație și care sunt citate în instanță, au obligația de a înștiința completul de judecată despre această situație în scris  sau prin poșta electronică.
 9. La intrare în sediile Judecătoriei Criuleni, justițiabilii sunt obligați să utilizeze gelul dezinfectant pentru mâini special amplasat la intrările în sedii.
 10. Se recomandă justițiabililor/ vizitatorilor să staționeze în incinta instituției doar pentru timpul strict necesar pentru îndeplinirea formalităților, îndatoririlor judiciare și/ sau profesionale.
 11. Președinții completelor de judecată vor lua măsuri ca în sală să fie prezenți simultan nu mai mult de 10 persoane, cu păstrarea distanței de cel puțin 1 metru între ele.
 12. Sălile de judecată vor fi aerisite cel puțin 15 min. odată la 1h 30 min.
 13. Responsabili de executarea punctelor 2-10, a prezentei dispoziții, se fac: la sediul Central – Boșcănean Silvia, la sediul Dubăsari – Sora Ana.
 14. Judecătorii și personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08:30 – 17:00, pauza de masă 13:00 – 13:30).
 15. Prezenta dispoziție se pune în executare începând cu data de 01.12.2020 și va continua până în data de 15.01.2021.
 16. Dispoziția se afișează pe panourile informative din sediile instanței și se publică pe pagina web a Judecătoriei Criuleni.
 17. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina vicepreședintelui Judecătoriei Criuleni, domnul Alexandru Motricală.
 18. Controlul executării dispoziției revine președintelui Judecătoriei Criuleni, domnul Veaceslav Suciu.

 

Președinte al

Judecătoriei Criuleni                                                                                                Veaceslav Suciu