A A A

Dispoziție nr 4

01 Aprilie 2022 | 82

DISPOZIȚIE

Nr. 4

din 01.04.2022

 

             În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 41 din 24 februarie 2022, privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 60 de zile, art.22 din Legea nr.272/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), ținând cont de prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 13 din 31 martie 2022, în temeiul art. 161 lit. q) și art. 45 alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească,

DISPUN:

  1. A lua act de prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 13 din 31 martie 2022 privitor excluderii măsurilor specifice în domeniul justiției.
  2. Începând cu data de 04.04.2022, în termen de 10 zile, judecătorii Judecătoriei Criuleni, vor lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată cu citarea părților pe cauzele de contencios administrativ, civile și penale, suspendate de drept conform prevederilor punctului 5 din Dispoziția nr. 5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, care vor fi reluate din oficiu.
  3. Prezenta Dispoziție de adus la cunoștința judecătorilor instanței.
  4. Dispoziția se afișează pe panourile informative din sediile instanței și se publică pe pagina web a Judecătoriei Criuleni în vederea conformării acesteia.
  5. Controlul executării dispoziției revine președintelui Judecătoriei Criuleni.

 

 

Președinte interimar al

Judecătoriei Criuleni                                                                                   Veaceslav Suciu

 

 

 

 

Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 13 din 31 martie 2022: - https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/dispozitie_cse_nr_13_din_31.03.2022_stamp.pdf