A A A

Istorii de succes la Judecătoria Criuleni

14 Martie 2023 | 42

„Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților”. Cicero

În urma reformei sistemului judecătoresc și a reorganizării instanțelor judecătorești, Judecătoria Dubăsari și Grigoriopol a fuzionat prin contopire cu Judecătoria Criuleni, formând astfel o instanță nou creată Judecătoria Criuleni care activează în 2 sedii și anume sediul central - or. Criuleni și sediul secundar r. Dubăsari, s. Ustia. Înfăptuirea justiției este misiunea primordială a Judecătoriei Criuleni. Performanțele în justiție au loc dacă sunt alimentate și de alți factori indirecți. Acești factori stau de obicei în umbra rezultatelor evidente, însă fără aceștia, activitatea instanței ar fi necompletă.

Printre lucrurile cu care se poate lăuda Judecătoria Criuleni sunt ședințele organizate lunar cu judecătorii. În cadrul instanței activează 7 judecători. Aceștia se întrunesc lunar pentru a discuta performanțele fiecărei luni, identifică și înlătură problemele de lucru întâlnite în înfăptuirea zilnică a actului de justiție, analizează starea de fapt a cauzelor aflate în procedura fiecărui complet de judecată mai mult de 12, 24, 36 luni. De asemenea, la aceste ședințe participă și șefii de secții și servicii care aduc în discuție cele mai importante subiecte ale lunii, fac totalizări, comparații. La aceste ședințe se propun sugestii și recomandări în vederea îmbunătățirii rezultatelor activității instanței. La finalul fiecărei ședințe cu judecătorii, are loc instruirea internă a personalului instanței de la ambele sedii. Un judecător, conform planului de instruire continuă întocmit la început de an, realizează o activitate de instruire pe anumite teme de interes pentru angajați, cum ar fi: studii de caz, dezbateri, teme teoretice, aducerea la cunoștință a modificărilor în legislație, etc. Aceste activități sunt indispensabile și contribuie la dezvoltarea profesională a angajaților, sporesc calitatea actelor de justiție, cresc calitatea serviciilor oferite de către Judecătoria Criuleni.

În ultimii ani, clădirea sediului central al Judecătoriei Criuleni avea nevoie de reparația capitală urgență a sistemei de încălzire. Acest lucru a fost remediat în anul 2022 prin înlocuirea țevilor din metaloplast și metal cu țeavă din polietilenă armată și a radiatoarelor termice uzate cu radiatoare din oțel. Pentru menținerea exploatării inofensive a sistemelor cu gaze, menținerea condițiilor favorabile de muncă a fost procurată o microcentrală termică nouă, mai puternică, pentru acoperirea întregii suprafețe de încălzire. Acum, în instanță, sistema de încălzire corespunde normelor de exploatare, țevile nu se avariază și nu uzează bunurile aflate în clădire. De asemenea, pe parcursul anului au fost realizate mai multe lucrări de reparație pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, reparația curentă a unei săli de ședințe din subsolul clădirii. Datorită acestor performanțe, angajații Judecătoriei dar și justițiabilii se află într-un mediu ambiant plăcut și cald.

Luând în considerare faptul că calitatea actului de justiție depinde inclusiv de nivelul cunoștințelor și competențelor profesioniștilor din domeniul justiției, în Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari a fost deschisă o bibliotecă juridică cu literatură în limba română. Acest lucru a fost posibil datorită inițiativei a doi judecători de la sediul secundar și prin intermediul PNUD Moldova, cu susținerea financiară a Suediei. Materialele din bibliotecă sunt utile pentru judecători, procurori, avocați, agenți constatatori, etc, pentru dezvoltarea și menținerea nivelului profesional. De asemenea, toți justițiabilii doritori pot accesa biblioteca pentru a-și putea crea o imagine de ansamblu despre actul de justiție, fiind o sursă concentrată de răspunsuri juridice la necesitățile lor.

O altă bună practică este punerea în aplicare a boxei pentru sugestii pentru o mai bună interacțiune cu justițiabilii. În acest scop au fost create formulare tipizate și puse la dispoziția cetățenilor pentru ca aceștia să poată oferi un feed-back serviciilor primite în instanță. Boxele pentru sugestii împreună cu formularele au fost amplasate la ambele sedii ale instanței, în vizorul justițiabililor. Boxele și formularele sunt verificate și analizate lunar de către serviciul sistematizare, generalizare, monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul împreună cu șeful secretariatului. Pe lângă boxa de sugestii, în holul principal al instanței, justițiabilii au acces la materiale de interes public, materiale educative, informative, broșuri, postere, blanchete standardizate pentru a facilita interacțiunea lor cu Judecătoria Criuleni și a reduce timpul aflării acestora în instanță.

Judecătoria Criuleni își desfășoară activitatea de interes public în slujba cetățenilor. Misiunea instanței este de a satisface nevoile justițiabililor transparent, obiectiv și democratic. Are menirea de a înfăptui justiția într-un mod transparent prin promovarea adevărului, demnități, dreptății, valorilor și principiilor fundamentale unei justiții independente și democratice. În cele din urmă, Judecătoria Criuleni își propune să realizeze și implementeze și alte bune practici și istorii de succes în anii ce urmează.