A A A

Judecătoria Criuleni ANGAJEAZĂ

18 Mai 2023 | 49

A N U N Ţ !

JUDECĂTORIA  CRIULENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CRIULENI

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul judecătoriei Criuleni, după cum urmează:

 • Specialist principal al serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul; (1)
 • Specialist principal al SEDP; (3)
 • Specialist superior al SEDP; (1)
 • Asistent judiciar; (1)
 • Grefier; (1)

Detalii despre sarcinile de bază și cerințele specifice funcției le puteți afla pe pagina web a Judecătoriei Criuleni - https://jcr.instante.justice.md/, pe panourile informative ale instanței, pe adresa de email jcr@justice.md sau la nr de telefon 0248- 22-760.

Termenul-limită de depunere a documentelor -  09 iunie 2023, ora 17:00.

Termenul-limită de depunere a documentelor se prelungește până la data de -  05 iulie 2023, ora 17:00.

JUDECĂTORIA CRIULENI ANUNŢĂ ANGAJĂRI PENTRU URMĂTOARELE

FUNCŢII VACANTE :

 • Arhivar
 • Administrator
 • Expeditor
 • Operator în sala cu cazane

Persoanele interesate urmează să depună următoarele acte:

 1. cerere
 2. copia de pe buletinul de identitate;
 3. copia de pe carnetul de muncă;

Termenul-limită de depunere a documentelor -  09 iunie 2023, ora 17:00.

Termenul-limită de depunere a documentelor se prelungește până la data de -  05 iulie 2023, ora 17:00.

Telefon de contact: 0248-22-760
Adresa poştală: or. Criuleni, str. 31 August 1989 , 70.
Adresa e-mail: jcr@justice.md
Persoană de contact: Plop Oxana.